Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

 

 foto201902 1    foto201902 2

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich istniejącym od 1973 roku w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej. Dąży ona do zrealizowania wizji Kościoła jako braterskiej współnoty w swej własnej rodzinie, która powinna stać się małym Kościołem.

RDK zwraca szczególną uwagę na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżeństwom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Ks. Blachnicki w rozmowie z S. Jadwigą Skudro w Carlsbergu powiedział, że formacja duchowości małżeńskiej jest sprawą najważniejszą i nie można jej niczym zastępować.

Budowaniu jedności (communio) między małżonkami służą następujące elementy formacyjne, tzw. "zobowiązania":

- codzienna modlitwa osobista,

- regularne spotkanie ze słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą),

- uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach zamkniętych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych zasad następuje indywidualne zbliżenie do Boga i małżonków do siebie nawzajem. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się poprzez codzienny, wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie wspomagać się w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych.

Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw oraz w salce pod kościołem i składa się z trzech stałych części:

- dzielenie się życiem (wydarzenia, radości, troski itp.) podczas symbolicznego posiłku,

- modlitwa: dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca,

- formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego swojego małżeństwa i rodziny.

Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje. W czasie wakacji odbywają się rekolekcje 15-dniowe (tzw. oazy rodzin) I, II, III stopnia przeznaczone dla małżonków wraz z dziećmi. W ciągu całego roku formację można uzupełnić uczestnicząc w kilkudniowych rekolekcjach dla animatorów rodzin zwanych ORAR-em I i II stopnia oraz rekolekcjach tematycznych, bądź diakonijnych.

Kręgi pracują w cyklach rocznych. Spotkania odbywają się od września do czerwca.

Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc kapłana. W kręgu pełni funkcję doradcy duchowego. Małżeństwa zapraszają kapłana, by był w ich małej wspólnocie bratem pośród braci, pragną, by dzielił się z nimi swą wiedzą teologiczną i swym doświadczeniem duszpasterskim. Przede wszystkim jednak proszą go, by był obecny wśród nich z całą łaską swego kapłaństwa.

Opiekunem kręgu w naszej parafii jest ks. Marek Dzióba.

Małżeństwa, które chcą:

- umacniać swoją wiarę,

- pielęgnować miłość małżeńską,

- uczyć się rozwiązywania konfliktów,

- nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,

- doświadczyć życia we wspólnocie,

zapraszamy do wspólnoty Domowego Kościoła przy parafii Św. Kazimierza.

Kontakt:

Ks. Proboszcz Marek Dzióba 

 

Dnia 14 października 2018r przeżywaliśmy rejonowy dzień wspólnoty Domowego Kościoła.
W tym roku wydarzenie to miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy o godz. 15-tej koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie została odprawiona uroczysta Msza Św. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła praca w grupach, której głównym tematem było "Powołanie - moja codzienność"
Na zakończenie miała miejsce Agapa, połączona z konsumpcją pysznych ciast przygotowanych przez członków poszczególnych kręgów. W tym roku w dniu wspólnoty wziął po raz pierwszy krąg Domowego Kościoła wywodzący się z naszej parafii wraz z opiekunem ks.proboszczem Markiem Dzióbą. Oto fotorelacja z tego wydarzenia:

 20181014 4a 20181014 1a 20181014 2a 20181014 3a 20181014 5a

Im czystsza, piękniejsza miłość, tym wspanialszy owoc.''/ ks. Franciszek Blachnicki/

Od października 2017r. w naszej parafii powstaje krąg Domowego Kościoła, który obecnie tworzą cztery małżeństwa wraz z parą animatorską. Aktualnie małżeństwa przechodzą etap ewangelizacji, który jest wstępem do formacji we wspólnocie. Opiekunem i zarazem doradcą duchowym kręgu jest ksiądz proboszcz Marek Dzióba.

Domowy Kościół jest ruchem małżeńsko - rodzinnym świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło – Życie. Założycielem Domowego Kościoła jest obecny kandydat na ołtarze ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Wspólnota zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pragnie wspierać małżeństwa w budowaniu między nimi prawdziwej harmonii, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Początek istnienia wspólnoty datuje się na rok 1973, kiedy to funkcjonowała pod nazwą Oazy Rodzin. Obecnie Domowy Kościół działa w 21 krajach świata i skupia w swoich kręgach blisko czterdzieści cztery tysiące osób.                      

       Jako członkowie ruchu jesteśmy przekonani, że nasza wspólnota pomaga przede wszystkim w zbliżeniu się małżonków do Boga , ale jest również doskonałym lekarstwem na bolączki trawiące współczesne rodziny.

     Zachęcamy małżonków sakramentalnych do zapoznania się z charyzmatem ruchu i zasadami jego działania.

     Zapraszamy na najbliższe spotkanie kręgu, które odbędzie się 22 kwietnia o godz. 16-tej na plebanii przy naszej parafii.

           Ksiądz proboszcz oraz wspólnota Domowego Kościoła.

    wsp1 201803 2    wsp1 201803 1wsp1 201803 3    wsp1 201803 4     wsp1 201803 8    wsp1 201803 7   wsp1 201803 9