Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Ministrant to chłopiec – mężczyzna posługujący przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci są wiernymi świeckimi. Zaleca się, aby po okresie przygotowawczym zostali uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym.

Wyróżnia się różne stopnie posługi ministranckiej. Podstawowymi funkcjami są:

  • Kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny LSO. Powinien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.
  • Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta.
  • Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy
    z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.
  • Ceremoniarz – mistrz ceremonii – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej Służby Liturgicznej.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza
Spotkania w piątki po wieczornej Mszy Świętej

Opiekun duchowy: ks. Roman Kowalski - wikariusz

29 lutego nasi ministranci reprezentowali region duszpasterski na Diecezjalnych Finałach Futsalu w Sandomierzu. Graliśmy w kategorii Lektorów Młodszych (7, 8 klasa podstawówki), choć w drużyna w większości składała
się z zawodników kategorii młodszej. Staraliśmy się jak mogliśmy,otrzymując ostatecznie Dyplom.

20200229 1    20200229 2    20200229 3    20200229 4

 

W sobotę, 24 listopada, w kolegiacie odbył się dekanalny Dzień Skupienia Ministrantów. Nasi ministranci uczestniczyli we Mszy Świętej podczas, której kazanie wygłosił diakon. Następnie na sali Michael spotkali się na poczęstunku i wysłuchali słowa skierowanego do nich przez kleryków naszego sandomierskiego seminarium.
20181124 1    20181124 2    20181124 3    20181124 4