Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 3 grudnia 2023/wiara.pl 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, w krótkiej Ewangelii, którą proponuje nam liturgia (por. Mk 13, 33-37), Jezus trzykrotnie kieruje do nas proste i bezpośrednie wezwanie: „Czuwajcie” (w. 33.35.37).

Tematem jest zatem czujność. Jak mamy ją rozumieć? Czasami myślimy o tej cnocie jako o postawie motywowanej strachem przed zbliżającą się karą, tak jakby meteoryt miał spaść z nieba i zagrozić, że jeśli nie unikniemy go na czas, to nas przytłoczy. Ale nie jest to z pewnością znaczenie chrześcijańskiej czujności!

Jezus ukazuje to posługując się przypowieścią o panu, który powróci i jego sługach, którzy na niego czekają (por. w. 34). Sługa w Biblii jest „osobą zaufaną” pana, z którą często istnieje relacja współpracy i miłości. Pomyślmy na przykład, że sługą Boga jest Mojżesz (por. Lb 12,7), a nawet Maryja mówi o sobie: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Zatem czujność sług nie wynika ze strachu, ale z tęsknoty, oczekiwania na spotkanie z panem, który nadchodzi. Są gotowi na jego powrót, ponieważ go miłują, ponieważ chcą, aby po przybyciu zastał dom gościnny i uporządkowany: cieszą się, że znów go zobaczą, do tego stopnia, że oczekują jego powrotu jako święta dla całej wielkiej rodziny, do której należą.

Więcej…

 

20230615 11

 

20230615 1

20230615 2

20230615 3

20230615 4

20230615 5

20230615 6

20230615 7

20230615 8

20230615 9

20230615 10

20230615 11

20230615 12

20230615 13

20230615 14

20230615 15

20230615 16

20230615 17

20230615 18

20230615 19

20230615 20

20230615 21

20230615 22

20230615 23

20230615 24

20230615 25

20230615 26

20230615 27

20230615 28

20230615 29

20230615 30

20230615 31

20230615 32

20230615 33

20230615 34

20230615 35

20230615 36

20230615 36a

20230615 36b

20230615 37

20230615 38

20230615 39

20230615 40

20230615 41