Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 3 grudnia 2023/wiara.pl 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, w krótkiej Ewangelii, którą proponuje nam liturgia (por. Mk 13, 33-37), Jezus trzykrotnie kieruje do nas proste i bezpośrednie wezwanie: „Czuwajcie” (w. 33.35.37).

Tematem jest zatem czujność. Jak mamy ją rozumieć? Czasami myślimy o tej cnocie jako o postawie motywowanej strachem przed zbliżającą się karą, tak jakby meteoryt miał spaść z nieba i zagrozić, że jeśli nie unikniemy go na czas, to nas przytłoczy. Ale nie jest to z pewnością znaczenie chrześcijańskiej czujności!

Jezus ukazuje to posługując się przypowieścią o panu, który powróci i jego sługach, którzy na niego czekają (por. w. 34). Sługa w Biblii jest „osobą zaufaną” pana, z którą często istnieje relacja współpracy i miłości. Pomyślmy na przykład, że sługą Boga jest Mojżesz (por. Lb 12,7), a nawet Maryja mówi o sobie: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Zatem czujność sług nie wynika ze strachu, ale z tęsknoty, oczekiwania na spotkanie z panem, który nadchodzi. Są gotowi na jego powrót, ponieważ go miłują, ponieważ chcą, aby po przybyciu zastał dom gościnny i uporządkowany: cieszą się, że znów go zobaczą, do tego stopnia, że oczekują jego powrotu jako święta dla całej wielkiej rodziny, do której należą.

Więcej…

 Cieszymy się że możemy zobaczyć Diakona Mateusza  już  posługującego w naszej parafii.

 

20230701

 

Dla  Księdza  Diakona Mateusza parafia jest wsparciem w formacji kapłańskiej.
"Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski, modlitwy, wsparcia jakie od was moi parafianie otrzymuje każdego dnia bez tego moja formacja seminaryjna byłaby zdecydowanie trudniejsza. Dziękuję z całego serca za codzienną modlitwę na parafii i ofiarowane Eucharystię w mojej intencji. Za to że mi towarzyszycie w tej pięknej drodze ku kapłaństwu. Byłem wzruszony kiedy wspólnota parafialna pojawiła się w Kopkach na święceniach diakonatu, przemierzając tyle kilometrów i zapełniając miejsca w kościele. Reszta łączyła się modlitewnie w parafii. Po miesiącu zamówiliście za mnie ofiarę Mszy Świętej. Bóg zapłać za to wszystko i cieszę się że mogę być częścią tej wspaniałej wspólnoty parafialnej. Chętnie przez to wracam do domu i chcę się z wami spotykać na parafii. Z serca wszystkim błogosławię których spotykam na swojej drodze i pragnę prosić o nie przestawanie w tym dziele które tworzycie prosząc o świętość dla mnie i nowe powołania do służby w Kościele.
Dk. Mateusz Rogoziński"

 20230702

20230707

20230703

20230704

20230705

20230706

20230708