Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 3 grudnia 2023/wiara.pl 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, w krótkiej Ewangelii, którą proponuje nam liturgia (por. Mk 13, 33-37), Jezus trzykrotnie kieruje do nas proste i bezpośrednie wezwanie: „Czuwajcie” (w. 33.35.37).

Tematem jest zatem czujność. Jak mamy ją rozumieć? Czasami myślimy o tej cnocie jako o postawie motywowanej strachem przed zbliżającą się karą, tak jakby meteoryt miał spaść z nieba i zagrozić, że jeśli nie unikniemy go na czas, to nas przytłoczy. Ale nie jest to z pewnością znaczenie chrześcijańskiej czujności!

Jezus ukazuje to posługując się przypowieścią o panu, który powróci i jego sługach, którzy na niego czekają (por. w. 34). Sługa w Biblii jest „osobą zaufaną” pana, z którą często istnieje relacja współpracy i miłości. Pomyślmy na przykład, że sługą Boga jest Mojżesz (por. Lb 12,7), a nawet Maryja mówi o sobie: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Zatem czujność sług nie wynika ze strachu, ale z tęsknoty, oczekiwania na spotkanie z panem, który nadchodzi. Są gotowi na jego powrót, ponieważ go miłują, ponieważ chcą, aby po przybyciu zastał dom gościnny i uporządkowany: cieszą się, że znów go zobaczą, do tego stopnia, że oczekują jego powrotu jako święta dla całej wielkiej rodziny, do której należą.

Więcej…

2023081310

2023081311

 

Tradycyjnie 13 sierpnia 2023 roku zebraliśmy się w naszej parafialnej świątyni na wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Pani z Fatimy

Msze celebrowali razem z Księdzem proboszczem Markiem nowy wikary ksiądz Roman Kowalski  i ksiądz diakon  Mateusz Rogoziński, który także prowadził różaniec drogami naszego osiedla. 

 202308132

202308133

202308134

202308135

202308136

202308137

202308131

202308138

202308139

2023081311

2023081312

2023081313

2023081314

2023081315

2023081316

2023081317

2023081318

2023081319

2023081320

2023081321

2023081322

2023081323

2023081324

2023081325

2023081326

2023081327

2023081328

2023081329

2023081330

2023081331

2023081332

2023081334

2023081335

2023081336

 

 

2023081337