Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

Rozważanie 3 grudnia 2023/wiara.pl 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, w krótkiej Ewangelii, którą proponuje nam liturgia (por. Mk 13, 33-37), Jezus trzykrotnie kieruje do nas proste i bezpośrednie wezwanie: „Czuwajcie” (w. 33.35.37).

Tematem jest zatem czujność. Jak mamy ją rozumieć? Czasami myślimy o tej cnocie jako o postawie motywowanej strachem przed zbliżającą się karą, tak jakby meteoryt miał spaść z nieba i zagrozić, że jeśli nie unikniemy go na czas, to nas przytłoczy. Ale nie jest to z pewnością znaczenie chrześcijańskiej czujności!

Jezus ukazuje to posługując się przypowieścią o panu, który powróci i jego sługach, którzy na niego czekają (por. w. 34). Sługa w Biblii jest „osobą zaufaną” pana, z którą często istnieje relacja współpracy i miłości. Pomyślmy na przykład, że sługą Boga jest Mojżesz (por. Lb 12,7), a nawet Maryja mówi o sobie: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Zatem czujność sług nie wynika ze strachu, ale z tęsknoty, oczekiwania na spotkanie z panem, który nadchodzi. Są gotowi na jego powrót, ponieważ go miłują, ponieważ chcą, aby po przybyciu zastał dom gościnny i uporządkowany: cieszą się, że znów go zobaczą, do tego stopnia, że oczekują jego powrotu jako święta dla całej wielkiej rodziny, do której należą.

Więcej…

 

We wtorek 26 września Ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz spotkał się z Radą Parafialną omawiając problemy i potrzeby  w diecezji i parafii.

Przed Mszą świętą przedstawiciele grup parafialnych opowiadali ich działalności. W parafii działają: Schola, Oaza, Ministranci młodsi, Ministranci seniorzy, Róże Różańcowe, Legion Maryi, Wspólnota Intronizacyjna NSPJ, Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Wspólnota Sychar. Zepoły: organizacji Kaziuków, Kroniki Parafialnej, d.s. Strony Internetowej. Rada: budowy kościoła, parafialna.

We Mszy świętej brali udział księżą z naszego dekanatu, główny celebrans  Ks. Biskup Nitkiewicz modlił się za parafian. 

20230926 59

 

 

20230926 1

20230926 2

20230926 3

20230926 4

20230926 5

20230926 6

20230926 7

20230926 8

20230926 9

20230926 10

20230926 11

20230926 12

20230926 14

20230926 15

20230926 16w

20230926 17w

20230926 18

20230926 13a

20230926 19

20230926 20w

20230926 21

20230926 22

20230926 23

20230926 24

20230926 25

20230926 26

20230926 27

20230926 28

20230926 29

20230926 30

20230926 31

20230926 32

20230926 33

20230926 34

20230926 35

20230926 36

20230926 37

20230926 38

20230926 39

20230926 40

20230926 41

20230926 42

20230926 43

20230926 44

20230926 45

20230926 47

20230926 48

20230926 49

20230926 50

20230926 51

20230926 52

20230926 53

20230926 54

20230926 55

20230926 56

20230926 58

20230926 63

20230926 64

20230926 59

20230926 60

20230926 61

20230926 62

20230926 65