Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

 Rozważanie  2 czerwca 2024 /wiara.pl

We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość Bożego Ciała. Ewangelia dzisiejszej liturgii opowiada nam o Ostatniej Wieczerzy (Mk 14, 12-26), podczas której Pan wykonuje gest oddania się – w istocie, w łamanym chlebie i w kielichu ofiarowanym uczniom jest On sam, dający siebie całej ludzkości i ofiarowujący się za życie świata.

W geście tym Jezusa, łamiącego chleb, jest pewien ważny aspekt, który Ewangelia uwydatnia słowami: „dał im” (w. 22). Utrwalmy sobie w sercu te słowa: dał im. Eucharystia bowiem przywołuje przede wszystkim wymiar daru. Jezus bierze chleb nie po to, żeby go samemu spożyć, ale żeby go połamać i dać uczniom, ujawniając w ten sposób swoją tożsamość i swoją misję. Nie zachował On życia dla siebie, ale oddał je nam; nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił się ze swojej chwały, żeby dzielić nasze człowieczeństwo i umożliwić nam wejście do życia wiecznego (por. Flp 2, 1-11). Jezus uczynił darem całe swoje życie. Pamiętajmy o tym: Jezus uczynił dar z całego swego życia.

Więcej…

 

Tradycyjnie 13 maja 2024 roku zebraliśmy się w naszej parafialnej świątyni na wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Pani z Fatimy

Msze celebrował razem z księżmi naszej parafii i różaniec drogami naszego osiedla prowadził Misjonarz Biały ojciec Bogusław Zero.

W czasie homilii zwrócił uwagę na wielką wartość pokoju na świecie ale także w sercu każdego człowieka. Nawet w czasie prześladowń i wojny można zachować pokój w sercu, który przybliża nas do Boga.

202405 13

 

 

 202405 3

202405 4

202405 5

202405 6

202405 7

202405 8

202405 9

202405 10

202405 11

202405 12

202405 13

202405 14

202405 15

202405 16

202405 17

202405 18

202405 19

202405 20

202405 21

202405 22

202405 23