Zapraszamy na naszą stronę facebookowa 584ac2d03ac3a570f94a666d

 

Papież Franciszek

 Rozważanie  2 czerwca 2024 /wiara.pl

We Włoszech i w innych krajach obchodzona jest dziś uroczystość Bożego Ciała. Ewangelia dzisiejszej liturgii opowiada nam o Ostatniej Wieczerzy (Mk 14, 12-26), podczas której Pan wykonuje gest oddania się – w istocie, w łamanym chlebie i w kielichu ofiarowanym uczniom jest On sam, dający siebie całej ludzkości i ofiarowujący się za życie świata.

W geście tym Jezusa, łamiącego chleb, jest pewien ważny aspekt, który Ewangelia uwydatnia słowami: „dał im” (w. 22). Utrwalmy sobie w sercu te słowa: dał im. Eucharystia bowiem przywołuje przede wszystkim wymiar daru. Jezus bierze chleb nie po to, żeby go samemu spożyć, ale żeby go połamać i dać uczniom, ujawniając w ten sposób swoją tożsamość i swoją misję. Nie zachował On życia dla siebie, ale oddał je nam; nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił się ze swojej chwały, żeby dzielić nasze człowieczeństwo i umożliwić nam wejście do życia wiecznego (por. Flp 2, 1-11). Jezus uczynił darem całe swoje życie. Pamiętajmy o tym: Jezus uczynił dar z całego swego życia.

Więcej…

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  – uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Kościół katolicki obchodzi ustanowienie Eucharystii w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się przede wszystkim Mękę Jezusa Chrystusa. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywana uroczystością Bożego Ciała ma natomiast charakter dziękczynny i radosny.

20240529 33

 

20240529 12

20240529 13a

20240529 11

20240529 11a

20240529 14

20240529 14a

20240529 9

20240529 10

20240529 15

20240529 16

20240529 17

20240529 17a

20240529 18

20240529 19

20240529 20

20240529 21

20240529 22

20240529 23

20240529 24

20240529 25

20240529 26

20240529 27

20240529 28

20240529 29

20240529 30

20240529 31

20240529 32

20240529 32a

20240529 32b

20240529 32c

 

 

20240529 33

20240529 34

 

20240529 35

20240529 34a

20240529 38a

20240529 38b

20240529 38d

 20240529 46

20240529 47

20240529 48

20240529 49

20240529 50

20240529 51

20240529 52

20240529 53

20240529 54

20240529 55

 20240529 56

20240529 57

20240529 58

20240529 59

20240529 60

20240529 61

20240529 62

20240529 63

20240529 64

20240529 65

20240529 66

20240529 67

20240529 68

20240529 69

20240529 70

20240529 70

20240529 71

20240529 72

20240529 73

20240529 74

20240529 75

20240529 76

20240529 77

20240529 80

20240529 79a

20240529 78

20240529 81

20240529 82

20240529 83

20240529 84

20240529 85

20240529 86

20240529 87

20240529 87a

20240529 88

20240529 89

20240529 90

20240529 91

20240529 92

20240529 93

20240529 94

20240529 95

20240529 96

20240529 97

20240529 98

20240529 99

20240529 100

20240529 101

20240529 102

20240529 103

20240529 104

20240529 105

20240529 106

20240529 107

20240529 107a

20240529 107b

20240529 107c

20240529 107d

20240529 107e

20240529 107f

20240529 107g

20240529 107h

20240529 107i

20240529 107j

20240529 107k

20240529 107l

20240529 107m

20240529 107n

20240529 107o

20240529 107p

20240529 107r

20240529 107s

20240529 107t

20240529 107u

20240529 107w

20240529 107y

20240529 107z

20240529 108

20240529 109