Papież Franciszek

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby działania i obecności w dziejach: z jednej strony spojrzenie gospodarza, który widzi daleko, a z drugiej - spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, gospodarzowi - na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli jego spojrzenie, to które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg, i tylko On, będzie nagradzał dobrych a karał złych. Niech Dziewica Maryja pomoże nam zrozumieć i naśladować cierpliwość Boga, który nie chce, aby żadne z jego dzieci się nie zatraciło, dzieci, które miłuje On miłością ojcowską

Więcej…

Na zakończenie pielgrzymki Na Jasną Górę Ikona Matki Bożej Częstochowskiej została wśród modlitw i śpiewu  uroczyście wniesiona do naszego kościoła.
Odbył się Apel Jasnogórski, a w niedzielę zawierzone zostały Matce Bożej rodziny Naszej Parafii.

20190907 1    20190907 2    20190907 3    20190907 5    20190907 6    20190907 7    20190907 8    20190907 9    20190907 10    20190907 12    20190907 13    20190907 14    20190907 15    20190907 16    20190907 17    20190907 18    20190907 19    20190907 20