Papież Franciszek

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby działania i obecności w dziejach: z jednej strony spojrzenie gospodarza, który widzi daleko, a z drugiej - spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, gospodarzowi - na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli jego spojrzenie, to które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg, i tylko On, będzie nagradzał dobrych a karał złych. Niech Dziewica Maryja pomoże nam zrozumieć i naśladować cierpliwość Boga, który nie chce, aby żadne z jego dzieci się nie zatraciło, dzieci, które miłuje On miłością ojcowską

Więcej…
14 wrześnie nasza parafia wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Polska pod Krzyżem". Przed godziną 21:00 zgromadziliśmy się pod naszym krzyżem misyjnym, gdzie odmówiliśmy tajemnicę różańca. O 21:00 pod przewodnictwem ks. Proboszcza odmówiliśmy przewidziane modlitwy, odśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski.
Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.
20190914 1    20190914 2    20190914 3    20190914 4    20190914 5    20190914 6    20190914 7