Papież Franciszek

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby działania i obecności w dziejach: z jednej strony spojrzenie gospodarza, który widzi daleko, a z drugiej - spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, gospodarzowi - na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli jego spojrzenie, to które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg, i tylko On, będzie nagradzał dobrych a karał złych. Niech Dziewica Maryja pomoże nam zrozumieć i naśladować cierpliwość Boga, który nie chce, aby żadne z jego dzieci się nie zatraciło, dzieci, które miłuje On miłością ojcowską

Więcej…

Cał Adwent można było wesprzeć finansowo chorą Eryczkę. Na niedzielnej Mszy św. KS. Proboszcz przekazał pieniądze  w wysokości ponad 5500 zł Fundacji "Bo w nas jest moc" na ręce p. Justyny. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, podziękowała p.Justyna oraz rodzice Eryczi i Igi.Dziękując za wielkie serce, za każdy grosz, który sprawi, że mała Eryczka będzie mogła funkcjonować jak jej siostra bliźniaczka. Pamiętajmy różnież o Eryczce w modlitwie. Bóg zapłać 

20200105 1    20200105 2    20200105 3    20200105 420200105 5    20200105 6    20200105 720200105 8    20200105 9    20200105 10    20200105 11

 


„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona”.( Iz 9,1-3.5-6)

  Pasterka

Pasterka swoją nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy jako pierwsi przybyli do groty w Betlejem. Radosną nowinę przyjścia na świat Zbawiciela, Anioł z nieba oznajmił właśnie pastuszkom, pilnującym swoich owiec. Bez wahania udali się oni do miasta dawidowego, gdzie znaleźli „Dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie”.

 

201925 1    201925 2    201925 3    201925 4    201925 5    201925 6    201925 7    201925 9    201925 10a    201925 11    201925 12    201925 13    201925 14    201925 15    201925 16    201925 18    201925 20    201925 21    201925 22