Papież Franciszek

Rozważania z 13.06.2021/wiara.pl

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dwoma przypowieściami, które Ewangelia przedstawia nam w dzisiejszą niedzielę, rozpoczynamy okres liturgiczny „zwykły”. Przypowieści czerpią inspirację właśnie ze zwyczajnego życia i ukazują wrażliwe i głębokie spojrzenie Jezusa, który obserwuje rzeczywistość i poprzez małe, codzienne obrazy otwiera okna na tajemnicę Boga i na sprawy ludzkie. W ten sposób uczy nas, że nawet w sprawach codziennych, tych które czasami wydają się takie same i które przeżywamy z roztargnieniem lub zmęczeniem, zawarta jest ukryta obecność Boga. Tak więc i my potrzebujemy uważnych oczu, aby umieć „szukać i odnajdywać Boga we wszystkich rzeczach” - jak lubił mawiać św. Ignacy z Loyoli.

Jezus porównuje dziś królestwo Boże, jego obecność, która zamieszkuje w sercu rzeczy i świata, do ziarnka gorczycy, czyli do najmniejszego nasiona, jakie istnieje. Jednak wrzucone w ziemię rośnie ono, aż stanie się największym drzewem (por. Mk 4, 31-32). To właśnie czyni Bóg. Czasami zgiełk świata, wraz z wieloma zajęciami, które wypełniają nasze dni, nie pozwalają nam się zatrzymać i zobaczyć, jak Pan kieruje historią. A jednak - zapewnia nas Ewangelia - Bóg działa, jak małe dobre ziarenko, które cicho i powoli kiełkuje. I, stopniowo, staje się bujnym drzewem, które daje życie i orzeźwienie wszystkim. Także ziarno naszych dobrych uczynków może wydawać się małe, a jednak wszystko, co jest dobre, należy do Boga i dlatego pokornie, powoli przynosi owoce. Pamiętajmy, że dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny.

Więcej…

Cał Adwent można było wesprzeć finansowo chorą Eryczkę. Na niedzielnej Mszy św. KS. Proboszcz przekazał pieniądze  w wysokości ponad 5500 zł Fundacji "Bo w nas jest moc" na ręce p. Justyny. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, podziękowała p.Justyna oraz rodzice Eryczi i Igi.Dziękując za wielkie serce, za każdy grosz, który sprawi, że mała Eryczka będzie mogła funkcjonować jak jej siostra bliźniaczka. Pamiętajmy różnież o Eryczce w modlitwie. Bóg zapłać 

20200105 1    20200105 2    20200105 3    20200105 420200105 5    20200105 6    20200105 720200105 8    20200105 9    20200105 10    20200105 11

 


„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona”.( Iz 9,1-3.5-6)

  Pasterka

Pasterka swoją nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy jako pierwsi przybyli do groty w Betlejem. Radosną nowinę przyjścia na świat Zbawiciela, Anioł z nieba oznajmił właśnie pastuszkom, pilnującym swoich owiec. Bez wahania udali się oni do miasta dawidowego, gdzie znaleźli „Dziecię owinięte w pieluszki i położone w żłobie”.

 

201925 1    201925 2    201925 3    201925 4    201925 5    201925 6    201925 7    201925 9    201925 10a    201925 11    201925 12    201925 13    201925 14    201925 15    201925 16    201925 18    201925 20    201925 21    201925 22